Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Богінська І. В., канд. іст. наук, доц., в. о. зав. кафедри міжнародних відносин
і зовнішньої політики;
Литвиненко Р. О., д-р іст. наук, проф., зав. кафедри всесвітньої історії та
археології;
Паніна І. Г., канд. іст. наук, заст. декана з навчальної роботи факультету
історії та міжнародних відносин;
Попов В. Ю., д-р філос. наук, проф., зав.кафедри філософії;
Прихненко М. І., канд. політол. наук, заст. декана з соціальної та виховної
роботи зі студентами факультету історії та міжнародних відносин;
Пятницькова І. В., канд. іст. наук, доц., заст. декана з наукової роботи
факультету історії та міжнародних відносин;
Теміров Ю. Т., канд. іст. наук, доц., декан факультету історії та міжнародних
відносин (редактор);
Темірова Н. Р., д-р іст. наук, проф., в. о. зав. кафедри історії України та
спеціальних галузей історичної науки.

Координатор випуску

 Палагнюк О. С., студентка бакалаврату спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»