Редакційний штат

Лимар В. В., д-р екон. наук, доц., в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ДонНУ імені Василя Стуса;
Литвиненко Р. О., д-р іст. наук, проф., завідувач кафедри всесвітньої історії та археології;
Паніна І. Г., канд. іст. наук, заст. декана з навчальної роботи факультету історії та міжнародних відносин;
Прихненко М. І., канд. політол. наук, заст. декана з соціальної та виховної роботи зі студентами факультету історії та міжнародних відносин;
Пятницькова І. В., канд. іст. наук, доц., заст. декана з наукової роботи факультету історії та міжнародних відносин;
Теміров Ю. Т., канд. іст. наук, доц., декан факультету історії та міжнародних відносин (редактор);
Темірова Н. Р., д-р іст. наук, проф., в. о. завідувача кафедри спеціальних галузей історичної науки.