Механізми реалізації медіадипломатії в демократичних країнах

Автор(и)

  • Владлена Коцюба Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

медіа; дипломатія; демократія; медіадипломатія; механізми

Анотація

Сьогодні медіадипломатія є одним із головних інструментів реалізації зовнішньої політики держави. Цифрова дипломатія стала відігравати не допоміжну, а головну роль в історії традиційної дипломатії. Використання інтернету, соціальних мереж, радіо, телебачення, електронних засобів масової інформації стало не лише невід’ємною частиною щоденного життя, а й основним елементом глобальних політичних процесів та сучасних міжнародних відносин. Завдяки сучасним медіа а́ктори цифрової дипломатії можуть безпосередньо впливати на події та людей як у своїй країні, так і поза її межами. Механізми реалізації медіадипломатії поєднали у собі дві протилежності: чітко формалізовану дипломатичну діяльність, з одного боку, та вільний простір міжкультурної та міжособистісної комунікації, – з іншого. Це відповідно дало можливість окремим особам, певним верствам суспільства, засобам масової інформації стати активними учасниками процесу формування іміджу своєї країни [9, 4–8].

Посилання

France Diplomacy. Офіційна сторінка Міністерства Європи та закордонних справ. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Twitter: official page. URL: https://twitter.com/ MSZ_RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instagram: official page. URL: https://www.instagram. com/explore/locations/12473235/ministerstwo-spraw-zagranicznych/?hl=en

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Facebook: official page. URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=132635100107681&paipv=0&eav=AfaUXpVzh7RsCxvb 1KJYvUXXnBLV2WWEIGZrfrDt1v6DqxFOhB0Y_DHh9t43pmyd0Q4&_rdr

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. Flickr: official page. URL: https://www.flickr.com/photos/polandmfa/

The official YouTube channel for the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. YouTube: official page. URL: https://www.youtube.com/user/polandmfa

Батюкова Н. О. Цифрова дипломатія як забезпечення інтернет-комунікації у сфері зовнішньої політики: дипломна робота. Київ: Національний авіаційний університет. 2021. 97 с. URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53967/1/%d0%91%d0%b0%d1%82%d1%8e%d0% ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%9d.%20%d0%9e%20%284%29.pdf

Окладна М., Стеценко В. Роль цифрової дипломатії в сучасній зовнішній політиці держави. Право та інноваційне суспільство. 2020. № 2(15). С. 1–3. URL: https://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2020/12/Okladna_Stetsenko15.pdf

Поплавський М. Культурні проєкти як інструменти цифрової дипломатії. Український Інформаційний Простір. 2020. № 6. С. 4–8. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/ 219752/219637

Тихоненко І., Рудюк А. Використання соціальних мереж дипломатичною службою Республіки Польща. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2018. Вип. 4(40). С. 2–4. URL: http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/11.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-21

Номер

Розділ

Секція 5. «М’яка сила» та сучасна публічна дипломатія