Україна та Польща: досвіди сусідства

Автор(и)

  • Антон Макаренко Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”»

Ключові слова:

Україна; Польща; історія відносин

Анотація

Історія відносин між Україною та Польщею – багатогранна і часто складна. Ще за часів Русі польські королі неодноразово втручались у місцеві міжусобиці. Із падінням Галицько-Волинського князівства вплив Польщі на території України поступово зростав. Зрештою, спільні інтереси та тісні династичні зв’язки між Великим князівством Литовським і Польщею, закріплені Кревською унією 1385 р., призвели до затвердження Люблінської унії 1569 р., що проголошувала утворення Речі Посполитої. За положеннями унії українські землі, що були частиною ВКЛ, були приєднані до Польщі. Король обіцяв рівні права католикам і православним, рівноправ’я мов та інші гарантії місцевій православній шляхті, проте це залишилося лише на папері. Люблінська унія мала значні соціально-економічні та політичні наслідки для України. У 1569 р. було проведено перепис вільних земель у трьох українських воєводствах, і король почав роздавати їх польській шляхті. Це призвело до інтенсивної полонізації південної Київщини і Полтавщини. Польська шляхта встановлювала тут фільваркові господарства та панщину.

Посилання

Білоус Н. О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії). Український історичний журнал. 2010. № 1. C. 65–83.

Історія України-Руси. Т. 6 / М. С. Грушевський; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1991. 667 с.

Українська дипломатична енциклопедія. Т. 2 / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ: Знання України, 2004. 797 с.

Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 4. Предметно-тематична частина: П–Я / відп. ред. М. М. Варварцев. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2013. С. 357.

Соляр І. Я. Ради послів рішення від 15 березня 1923 про Східну Галичину. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1 &S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=T RN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rady_posliv

Головченко В. І., Тамм А. Є. Міжнародні відносини і зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи (середина 40-х – середина 90-х рр. XX століття). Харків: ІСМВ «Харківський колегіум», 2001. С. 62–63.

Жарикова А. Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія – скорочує експорт – SIPR. Економічна правда. 13.03.2023. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/13/ 697981/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Секція 7. Україна та Польща: досвіди сусідства