Журнал реєстрації розпоряджень та наказів голови Київміськради як джерело з історії україно-польських контактів 1990–1991 рр.

Автор(и)

  • Андрій Сорокін Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова:

Київ; Варшава; столиця; зв’язки; контакти

Анотація

Мета доповіді – розкрити значення відомостей зазначеного документа для дослідження українсько-польських контактів впродовж 1990–1991 рр.

Посилання

Бабій І. Р., Богінська І. В. Потенціал «дипломатії міста» в українсько-польських відносинах: механізми та форми реалізації. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2020. Вип. 12. Т. 2. С. 11–16. URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/9167/9114

Богородецька О. І. Співробітництво між містами-побратимами України і Польщі у контексті європейської інтеграції: дис. … канд. політ. наук: 23.00.04. Луцьк, 2015. 232 с. URL: http://specrada.chnu.edu.ua/res/specrada/3/bogorodycka.pdf

Державний архів м. Києва. Ф. 1697. Оп. 1. Спр. 9. 63 арк.

Дронова О. Л., Макарчук Є. Є. «Чи ти брат мені, Мінськ?»: зміна векторів у системі зв’язків міст-побратимів Києва. Географічна наука та освіта: перспектива й інновації: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ., конф., Переяслав, 19–20 жовт. 2022 р. Переяслав, 2022. С. 50– 54. URL: https://igu.org.ua/sites/default/files/igu-files/files-news/34204202244102220.pdf#page=50

Кийков О. Регіональна дипломатія міста Києва (1950–1980). Зовнішні справи. 2013. № 9. С. 50–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_9_15

Матяш І. Діяльність консульських установ соціалістичних країн у Києві (кінець 1940-х– 1980-ті рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2021. № 30. URL: https://mzu.history.org.ua/index.php/MZU/article/view/158/126

Мужилко О. Влада міста Києва (1990–2011 роки). Київ: Бужани, 2011. 146 с.

Сорокін А. Документи фонду 1697 Державного архіву міста Києва як джерело з історії українсько-литовських зв’язків у 1990–1991 рр. Етнічна історія народів Європи. 2018. Вип. 56. С. 133–137. URL: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/56/articles/21.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Bogorodetska O. Pecularities of Polish-Ukrainian partner cities’ cooperation in the context of Poland’s public diplomacy. Politeja. 2021. № 5(74). Р. 163–175.

Faliński S. Aktywność międzynarodowa Warszawy. Kwartalnik naukowy uczelni Vistula. 2015. № 3(45). Р. 145–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Секція 7. Україна та Польща: досвіди сусідства