Статево-вікова диференціація ямної спільноти: історіографічний сюжет

Автор(и)

  • Валентина Касьян Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

Східна Європа; ранній бронзовий вік; ямна культура; статевовікова диференціація; історіографія

Анотація

ХХ ст. стало справжньою революцією в археологічній науці. Зі зміною підходів до розуміння завдань археологічної науки виник напрям соціоархеології, який дає змогу археологам не тільки знаходити та зберігати матеріальні рештки, а й зазирати значно глибше – у духовний світ традиційних племен. Бронзовий вік півдня Східної Європи пов’язаний з унікальними спільнотами, які залишили по собі придатний для проведення соціоархеологічних досліджень матеріал. Актуальність обраної теми пояснюється посиленим інтересом сучасної науки до вивчення соціальних інститутів доісторичних часів, одним з аспектів яких є статево-вікова диференціація. Метою є висвітлення напрацювань, здійснених науковцями під час вивчення статево-вікової диференціації у племен ямної культурної області.

Посилання

Иванова С. В. Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса: Друк, 2001. 244 с.

Иванова С. В. Ямная культурно-историческая общность: парадокс культуры / Eurasian Prehistoric Studies. Reports of Prehistoric Research Projects 8. 2008–2010. URL: http:// www.iianthropology.org/rprponline2008contentsvol8.html

Иванова С. В., Цимиданов В. В. О социологической интерпретации погребений с повозками ямной культурно-исторической общности. Археологический альманах. 1993. № 2. С. 23–34.

Іванова С., Нікітін А. Ямна культура: Походження та міграції в контексті теорії фронтиру. Записки історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. 2020, № 31. С. 17–38.

Ковалева И. Ф. Мир детства ямных племен Предстепья. Проблеми археології Подніпров’я: зб. наук. праць. 1998. Вип. 1. С. 37–47.

Кузнецов П. Ф., Хохлов О. О. Етнокультурні зв’язки степового населення східної європи за доби ранньої бронзи. Археологія. 2011. № 1. С. 3–11.

Круц С. И. Палеоантропологические исследования степного Приднепровья (эпоха бронзы). Київ: Наукова думка, 1984. 208 с. 8. Фаизулин А. А. К вопросу о роли детей и подростков в ямном обществе ВолгоУралья. Известия Сама

ского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. 2019. С. 117–126.

Файзулин А. А. История изучения социальной структуры населения ямной культуры. Древний тургай и великаястепь: часть и целое. Сборник научных статей, посвященный 70-летнему юбилею Виктора Николаевича Логвина. Костанай–Алматы. 2015. С. 369–374.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Секція 8. Археологічні студії: здобутки та перспективи