Історія жіночого руху за права: Олімпія де Гуж

Автор(и)

  • Яна Головченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

Олімпія де Гуж; боротьба за права жінок; ідея рівності; Декларація прав жінки і громадянки 1791 р

Анотація

Вплив епохи Просвітництва глибоко закарбувався у французькому суспільстві. Відомі письменники та філософи – Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дені Дідро – своїми творами поширювали ідеї рівності, гуманізму, раціоналізму, панування розуму над релігією, критики деспотизму. Прагнення до суспільної освіти широко приймались як французькими інтелектуалами, так і простим народом, створюючи нову систему цінностей. Центральним елементом цієї системи стали природні права людини, отримані від народження, невід’ємні права на життя, свободу слова, віросповідання, власність. Під час Французької революції 1789–1799 рр. природні права стали основою для правових актів, як-от Декларація прав людини і громадянина 1789 р. та першої французької Конституції 1791 р. Боротьба за забезпечення існування цих прав стала провідним гаслом революції, вони вбачалися фундаментом до подальшого розвитку держави.

Посилання

Видиборець В. Авторка «Декларації прав жінки громадянки». Гендер в деталях. URL: https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/vplyvovi_svit/avtorka-deklaratsii-prav-zhinki-i-gromadyanki-134982.html

Гордєєва І. В. Проблема гендерної рівності в модерну добу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 07 Релігієзнавство. 2016. Вип. 36(49). С. 143–152.

Євтушенко О. С. Олімпія де Гуж і боротьба жінок за свої права у Франції XVIII століття. Від громадянського суспільства – до правової держави: тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. С. 168–170.

Заїка А. А. Ідея рівності жінки і чоловіка: історичний аналіз (новий час – новітня історія). Jurnalul Juridic naţional: Teorie şi Practică. 2022. Вип. 1(3). С. 17–20.

Погоріла Л. Гендерний аспект політичної діяльності. Studia politologica Ucraino-Polona. Політична культура та ідеологія. 2012. Вип. 2. С. 191–195.

Ціпцюра Т. М. Боротьба за рівність та права жінок: історичний розвиток і сучасність. Електронний репозитарій НАВС. Матеріали наукових заходів. Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти. 2015. С. 33–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Секція 9. Історичні виміри зарубіжного світу