Відображення військового спорядження та озброєння на картині Яна Матейка «Битва під Варною»

Автор(и)

  • Денис Ахновський Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

живопис; військове спорядження; Матейко; Варна

Анотація

Вивчення творів батального жанру є дуже важливим, оскільки картини відображають ставлення людства до важливих історичних подій і великих битв минулого. Ян Матейко є яскравим представником польської інтелігенції дев’ятнадцятого сторіччя, одним із найталановитіших майстрів пензля, автором багатьох батальних полотен. Найчастіше в його картинах представлені сюжети з історії Речі Посполитої.
Дослідження було виконане за допомогою візуального аналізу художнього полотна та зіставлення намальованих предметів екіпірування з їх реальними прототипами. Під час проведення дослідження головним джерелом була безпосередньо картина Яна Матейка, але також були використані й наукові праці до- 267 слідників, які вивчали озброєння та військове спорядження великого князівства Литовського [1–5].

Посилання

Ахновський Д., Петрова І. Аналіз відображення військового спорядження, обладунків та уніформи у польському батальному живописі ХІХ–ХХ століття. Вісник науки та освіти. 2022. № 1(1). С. 238–251. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/1929

Бітаєва О. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2014. Вип. 32. С. 275–283. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN& Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03 =FILA=&2_S21STR=apitphk_2014_32_39

Бохан Ю. М. Структура войска Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIV– XV ст. Castrum, urbis et bellum. 2002. C. 79–89.

Бохан Ю. М. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы ХІV – канца ХVІ ст. Мінск, 2002. 336 с.

Бохан Ю. М. Зброя Вялікага княства Літоўскага 1385–1576. Мінск, 2003. 88 с.

Jan Matejko. URL: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Matejko_4.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Секція 9. Історичні виміри зарубіжного світу