Занепад ювелірного ремесла Київської держави внаслідок монгольської навали

Автор(и)

  • Валерій Вєшкін Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Ключові слова:

Київська держава; монгольська навала; ювелірне ремесло

Анотація

Доба Київської держави (ІХ–ХІІІ ст.) ознаменувалася розквітом художніх ремесел, особливе місце серед яких займала обробка металів, зокрема ювелірна справа. Основним центром розвитку ювелірного ремесла було місто Київ. У першій половині XIII ст. до самої Батиєвої навали економічний та культурний розвиток столиці Київської держави продовжував розвиватись. У культурі Київської Русі ювелірне мистецтво посідало провідне місце. Саме тому важливим є питання впливу монгольської навали на розвиток ювелірного ремесла як важливого складника економічного життя Русі. Ювелірна справа досліджувалася вченими радянських років та сучасними українськими дослідниками в контексті праць, присвячених загалом Київській державі [2; 3], і таких, що висвітлювали розвиток ремесла або мистецтва києворуських часів [1; 8; 9], а також окремих розвідок [4; 5; 6; 7].

Посилання

Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. Київ: Мистецтво, 1980. 213 с.

Давня історія України: в 3 т. / ред. кол. П. П. Толочко та ін.; НАН України, Ін-т археол. Киев: Наукова думка, 1997. Т. 3: Слов’яно-Руська доба / Ю. С. Асєєв та ін.; ред. П. П. Толочко [Б. м.]: [Б. в.], 2000. С. 581. URL: https://www.rulit.me/books/davnya-istoriya-ukraini-v-troh-tomah-tom-3-slov-yano-ruska-doba-read-521858-1.html

Івакін Г. Історичний розвиток Києва XIII – середина XVI ст. (історико-топографічні нариси). Київ: Наукова думка, 1996. 272 с. Розділ IV. С. 192–245. URL: http://litopys.org.ua/ ivakin/ivak05.htm

Максименко Т. Ювелірна справа як ремесло Київської Русі. Руська земля. Сайт «Львівський медієвістичний клуб». URL: https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2021/09/19/juvelirna_ sprava_jak_remeslo_kyjivskoi_rusi/

Макарова Т. И. Перегородчатые эмали Древней Руси. Москва: Наука, 1975. 135 с.

Макарова Т. И. Черневое дело Древней Руси. Москва: Наука, 1986. 156 с.

Марченко В. И. Ювелирное дело. Москва: Высшая школа, 1984. 190 с.

Пеняк П. С. Про ремісничі об’єднання Русі та Візантії. Український історичний журнал. 1995. № 1. С. 122–125 с.

Рибаков Б. А. Ремесло Древней Руси. Москва: Изд-во АН СССР, 1948. 803 с.

Русина О. В. Україна під татарами і Литвою / за заг. ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. Київ: Альтернативи, 1999. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-23

Номер

Розділ

Секція 10. Історичні виміри українського суспільства