Прояви соціально-політичного тиску радянської влади на духовенство Чернігівщини на початку 1920-х рр.

Автор(и)

  • Вікторія Хромова Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка

Ключові слова:

Революційний трибунал; священник; вирок

Анотація

Початок 1920-х рр. ознаменувався остаточним встановленням радянської влади на всіх теренах сучасної України, зокрема і на Чернігівщині. Радянська влада суттєво змінила увесь суспільно-політичний лад.
Особливу роль у тотальному контролі держави над суспільством відігравало судочинство. Відповідно до декрету харківського радянського уряду від 4 січня 1918 р. в Україні були запроваджені революційні трибунали. Їм були надані функції боротьби проти контрреволюційних сил, а також мародерів, спекулянтів та зловживань чиновників [5, 68]. У Чернігівській губернії Революційний трибунал був утворений у 1919 р., у якому, зокрема, розглядалися справи стосовно духовенства.

Посилання

Гуга О. Д. Священномученик Феоктист Смельницький пресвітер Лосинівський (1937). Ніжин. 2016. 51 с.

Дело Архимандрита Рыхловского монастыря Матвеева Евгения, священника того же монастыря Радченко Митрофана и др. в сокрытии церковных ценностей. Державний архів Чернігівської області. Ф. Р.-4609, Оп. 1, спр. 5970. 82 арк.

Дело священника Виденского в контрреволюции и даче взятки. Державний архів Чернігівської області. Ф. Р.-4609, Оп. 1, Т. 1, спр. 291. 34 арк.

Дело священника г. Глухов Фененко Андрея в уклонении от налога внесения продналога. Державний архів Чернігівської області. Ф. Р.-4609, Оп. 1, спр. 2594. 34 арк.

Еткіна І. І. Чернігівський губернський революційний трибунал: «справа Ляховичів». Сіверянський літопис. 2021. № 5. С. 67–74.

Кримінальна справа. Державний архів Чернігівської області. Ф. Р.-326, оп. 1, Т. 1, спр. 1116, 99 арк.

Кримінальна справа. Держархів Чернігівської обл., Ф. Р-4609, оп. 1, спр. 6026, 256 арк.

Кримінальна справа. Держархів Чернігівської обл., Ф. Р-4609, оп. 1, спр. 2906. 159 арк.

Реабілітовані історією. Чернігівська область: у 6 кн. / редкол.: В. М. Хоменко та ін. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. Кн. 2. 600 с.

Тарасенко О. Ф. Чернігівський архієпископ Пахомій (Кедров) (1876–1937). Сіверянський літопис. 2008. № 3. С. 43–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-23

Номер

Розділ

Секція 10. Історичні виміри українського суспільства