Сучасність у минулому: бій під Гурбами 21–27 квітня 1944 р.

Автор(и)

  • Микола Данилів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ключові слова:

Гурби; УПА; НКВС; боротьба; 1944 рік

Анотація

Сьогодні продовжується боротьба українського народу проти російського загарбника. На жаль, мотиви та методи війни й терору залишилися ті ж самі, що і були у ХХ ст., тому вивчення історії УПА є яскравою можливістю зрозуміти, хто ж такі росіяни та як із ними боротись. Тематика бою під Гурбами 21–25 квітня 1944 р. надалі залишається малодослідженою. Через політику замовчування в СРСР фактів відкритої боротьби українських повстанців з радянськими військами робота зі встановлення особистих даних загиблих бійців Української Повстанської Армії та місцевостей, із яких вони походять, розпочалася лише на початку 90-х рр. XX ст. [6, 69]. З огляду на це ретельне прочитання джерел, їх аналіз та систематизація дасть нові вектори у вивченні боротьби УПА проти сталінського режиму.

Посилання

Внутренние войска в Великой Отечественной войне. 1941–1945. Москва, 1975. 728 с.

Вовк О. До питання про найбільшу битву УПА під Гурбами. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2002. С. 127–133.

ГАРФ. Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 65, Л. 8.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9401. Д. 65. Л. 8.

ДА СБУ, Ф. 13. Спр. 376. Т. 66, Арк. 71–73; 50–51.

Марчук І., Тищенко О. Гурби. Квітень 1944-го. Видання п’яте, оновлене. Рівне: видавець Олег Зень, 2009. 204 с.

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси / НАН України; Інститут історії України / С. В. Кульчицький (відп. ред.). Київ: Наукова думка, 2005. 495 с.

ЦДАВО України, Ф. 3837, Оп. 1, Спр. 2, Арк. 5–6.

ЦДАГО України, Ф. 1, Оп. 23, Спр. 930, Арк. 196.

Чорномаз Б. Д. Гурби і Уманщина. Уманська старовина. 2017. Вип. 3. С. 106–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-23

Номер

Розділ

Секція 10. Історичні виміри українського суспільства