Жінки у трудовому просторі радянської держави (за матеріалами Запорізької області)

Автор(и)

  • Генадій Казаков Вища школа публічного управління
  • Ірина Точиліна Запорізький національний університет

Ключові слова:

«нова радянська жінка»; трудові відносини; усно-історичні джерела

Анотація

Українська жінка ніколи не цуралась важкої праці, але тривалий час її робота була менш оплачуваною, і у багатьох професіях не визнавалось рівноправності між жінкою та чоловіком. В умовах формування «нової радянської жінки» відбувається переорієнтація трудових відносин. Із формуванням образу жінки-робітниці вона стає невід’ємним гвинтиком усього радянського механізму, що з одного боку, надавало їй рівних із чоловіками прав, а з іншого – не давало змоги до самовираження. В умовах сьогодення, коли жінка має право займатися будь-якою професією, актуальним є вивчення саме радянського досвіду залучення жінок до трудових відносин, де акцент робиться на усні спогади, які раніше не були опубліковані та знаходяться в особистих архівах, і на вже опубліковані.
Мета розвідки – на основі усних свідчень сучасників подій охарактеризувати основні вектори жіночої праці у 20-х рр. ХХ ст.

Посилання

Жінка й армія. Червоний шлях. 1922. 22 січня. С. 3.

Земзюліна Н. І. Соціально-правовий статус жінки в радянському селі 1920-х–1930-х рр.: історіографічний огляд. Український селянин: зб. наук. пр. Черкаси, 2008. Вип. 11. С. 62–68.

Колончак Г. Інтерв’ю щодо умов життя 1920-ті – 1930-ті рр. (особистий архів автора). Бердянськ, 2012. 4 с.

Коллонтай А. М. Дипломатические дневники: 1922–1940: в 2 т. Москва: Academia, 2001. Т. 1. 528 с.

Коханова О. О. Формування образу «нової радянської жінки» в УСРР (1920–1930-ті рр.): вимога часу чи ідеологія радянської влади. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». 2012. Вип. 46. С. 20–23.

Мужчины против женщин в сельсовете. Думка. 1924. № 260. 19 листопада. С. 3.

На управительских должностях. Рабоче-селянское слово. 1924. № 66. 21 августа. С. 4.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХІІІ. Екатеринославская губерния. Санкт-Петербург, 1904. 234 с.

Пришва В. Інтерв’ю щодо умов життя 1920-ті – 1930-ті рр. (особистий архів автора). Бердянськ, 2012. 6 с.

Сапицька О. М. Сільські жінки України в період підготовки та проведення суцільної колективізації (1928 – середина 1933 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук. – спец. 07.00.01. Історія України; Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Луганськ, 2007. 22 с.

Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико-археографічних експедицій Північним Приазов’ям) / упор. В. М. Константінова. Київ, 2012. 416 с.

У рабкоров на собрании. Женщина, в ряды! Думка. 1924. № 228. 10 жовтня. С. 2.

Усна історія Голодомору 1932–1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали історико-археографічних експедицій / упор. В. М. Константінова. Запоріжжя: АА Тандем, 2009. 532 с.

Усна історія Степової України: Запорізький край. Запоріжжя: АА Тандем, 2012. Т. 10. 532 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-23

Номер

Розділ

Секція 10. Історичні виміри українського суспільства