Поліетнічність як провідний фактор у розвитку сепаратизму.

Автор(и)

  • Maryna Havryliuk

Ключові слова:

сепаратизм, поліетнічність, національна ідентичність, Каталонія, Країна Басків

Анотація

У ХХІ сторіччі сепаратистські рухи відіграють деструктивну роль як у внутрішньополітичному житті кожної країни, так і в системі міжнародних відносин загалом. У статті аналізується явище поліетнічності як провідного фактору у виникненні й розвитку сучасних сепаратистських рухів, вивчаються їхні загальноєвропейські організаційні форми, методи, вимоги та країни, в яких сепаратизм загрожує національній єдності та безпеці.

Посилання

AER: Statute & strategies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aer.eu/aer-largest-independent-network-regions-wider-europe/

Assembly of European Regions: history, structure, origin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-f-a.org/about-us/whats-efa-andhistory/

Spenser M. Separatism: democracy and disintegration / M. Spenser. – Boston.: Rowman & Littlefield, 1998. – 317 p.

Бжезинский З. Посткоммунистический национализм. – М.: ИНИОН, 1991. – 15 с.

Горчаков Л. Історичне коріння етносепаратизму як об’єкта політологічних досліджень / Л. О. Горчаков // Наукові праці: Науково– методичний журнал. – Миколаїв, 2009. – Т.110. Політологія. – № 97. – C.66–71.

Иорданский В. Глобальный этнический кризис, или сумерки разобщенности / Иорданский В. – МЭиМО. – №12 – 1993.– С. 82-93.

Шляхтун П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник / П. П. Шляхтун. – 3–тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; пер. с англ. А.С. Дмитриева // – М.: Аспект Пресс, 1996. – 415 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Образи минулого: історична пам’ять та колективна ідентичність