Польська шляхта в розвитку торгівлі Київщини другої половини ХІХ ст.

Автор(и)

  • Ольга Гончарова

Ключові слова:

торгові відносини, гостинність, контрактовий ярмарок, польська шляхта

Анотація

Розглядаються соціокультурні трансформації протягом ХІХ ст., показано вплив поширення капіталістичних відносин на сферу торгівлі та підприємництва.

Посилання

Гордуновський О. М. Поміщицькі господарства Правобережної України в умовах розвитку товарно-грошових відносин у першій половині ХІХ ст.: дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Донецьк: Черк. інженерно-технологічний ін-т, 2000. 167 с.

Ернст Ф. Контракти та Контрактовий будинок у Києві. 1798–1923. Київ, 1923. 116 с.

Київська Всеросійська виставка 1913 р. як виразний приклад презентації досягнень у модернізації економіки й міського життя. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр. 2016. Вип. 25. С. 50–69.

Мочернюк Я. М. Дворянсько-поміщицьке господарство Київської губернії (1861– 1917 рр.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2018. 256 с.

Ніколаєнко О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя: монографія. Харків: Вид-во НТМТ, 2015. 360 с.

Переписка М. А. Максимовича сь П. Г. Лебединцевымь. Киевская старина. Октябрь, 1904. С. 125–147.

Русавська В. А. Ярмаркова гостинність України ХІХ століття. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18(2). С. 45–50.

Темірова Н. Р. Соціально-економічна еволюція поміщицтва України в 1861–1917 рр.: дис. док. іст. наук: 07.00.01. Київ: КНУ ім. Т. Г. Шевченко, 2003. 517 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 442, оп. 847, спр. 453, арк. 1–3.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Круглий стіл. Україна та Польща: історичний досвід сусідства та реалії сьогодення