Варшавська битва 1920 р. у фокусі історичної пам’яті.

Автор(и)

  • Вікторія Дяченко

Ключові слова:

Варшавська битва, історична пам’ять, Польща

Анотація

Окреслено формування історичної пам’яті про Варшавську битву 1920 р. З’ясовано, що, з одного боку, колективна пам’ять виступає засобом пізнання минувшини, поширює та закріплює відповідні пам’яттєві смисли, які сприяють державно-національному будівництву, з іншого – сама атуалізується та форматується під впливом відповідної політики пам’яті. Проаналізовано засоби формування образу та міфологізації Варшавської битви 1920 р. у польському суспільстві (через кіно, театр, реконструкції тощо). Виокремлено питання, які потребують подальшого наукового осмислення.

Посилання

Cud nad Wisła na wielkim ekranie: „Bitwa Warszawska 1920 roku” Jerzego Hoffmana. URL: https://polskatimes.pl/cud-nadwisla-na-wielkim-ekranie-bitwa-warszawska-1920-rokujerzego-hoffmana/ar/454827

D’Abernon E. V. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawa 1920 r. / autor. przekł. z ang. przy współpr. tł. S. A. Arsena; oprac. i wyd. Artur Dobiecki; posł. Andrzej Ajnenkiel. Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2010. 150 s.

Eisler J. 1920 Bitwa Warszawska. Pamiec.pl. 2015. Nr 7–8. S. 79–82.

Hoffman J. Sukces krwią malowany / rozm. przepr. Piotr Najsztub. Wprost. 2011. 9. XI (Nr 40). S. 80–84.

Hoffman J. Wywiad z Jerzym Hoffmanem, reżyserem filmu pt. «Bitwa Warszawska 1920» / rozm. przepr. Eliza Czapska. Realia i co dalej…: kwartalnik spoleczno-polityczno-kulturalny. 2010. Nr 4. S. 117–120.

List na uroczystości z okazji 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Markach. URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1093,list-nauroczystosci-z-okazji-99-rocznicy-bitwy-warszawskiej-w-markach.html

Maltby Richard, Biltereyst Daniel, Meers Philippe, ed. Explorations in New Cinema History: Approaches and Case Studies. Chchester: Wiley-Blackwell, 2011. 335 p.

Najważniejsze wydarzenia, sukcesy i niepowodzenia w ostatnim stuleciu historii Polski. Komunikat z badań Nr 124/2018. Wrzesień 2018. URL: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_124_18.PDF

Nowak A. Anty-Katyn: czy zwycięży rosyjska propaganda? / rozm. przepr. Rafał Pazio. Najwyższy Czas!: pismo konserwatywno-liberalne. 2010. 12. VIII (Nr 33/34). S. IX.

Ґюрата А. Тема історичної пам’яті та ностальгії у турецькому кінематографі. Наукові записки Українського католицького університету. Серія: Журналістика. Медіакомунікації. 2015. Ч. VII. С. 74–85.

Рахаева О. В. Русские мотивы в польском кино. Киноведческие записки: историкотеоретический журнал. 2012. № 100–101. С. 222–237.

Сариуш-Вольська М. Трансформація національної пам’яті у польському кіно. Наукові записки Українського католицького університету. Серія: Журналістика. Медіакомунікації. 2015. Ч. VII. С. 112–118.

Солодько П. «Варшавська битва» – просто кіно пролюбов і війну. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/2011/11/3/61164/

Шатова Е. Н. Польское кино первых послевоенных лет (1944–1956): влияние цензуры на судьбу и содержание кинотекста. Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 2. Философия. № 4. С. 272–282.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Круглий стіл. Україна та Польща: історичний досвід сусідства та реалії сьогодення