Політика пам’яті як фактор впливу на україно-польські відносини.

Автор(и)

  • Ігор Щербаков

Ключові слова:

політика пам’яті, офіційний історичний курс, інститут національної пам’яті, україно-польські відносини

Анотація

Стаття охоплює аналіз феномена політики пам’яті в контексті україно-польських відносин. Були досліджені проблеми, пов’язані зі встановленням офіційної політики пам’яті в Україні та залежність офіційного історичного курсу Польщі та України від політичної влади.

Посилання

Aдамський Л. Польсько-українські відносини – від історії не втечеш. URL: https://dt.ua/history/polsko-ukrayinski-vidnosini-vid-istoriyi-ne-vtechesh-_.html

Бельтій О. «Розмінувати» минуле. URL: https://dt.ua/international/rozminuvati-minule307772_.html

Гон М., Івчик Н. С. Політика пам’яті України й Польщі щодо жертв голокосту: особливості реалізації. URL: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/67267/65927

Закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19

Зарембо К. Аудит зовнішньої політики Україна-Польща. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Aud_Ukr_Poland_ukr_net.pdf.

Киридон А. Політика пам’яті в Україні (1991–2015 рр.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_15_24

Лозовий В. Сучасна історична політика Польщі: виклики для України. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-03/Polsha-f4a08.pdf

Спільна заява Президентів Україниі Республіки Польща «До порозуміння і єднання», 21.05.1997. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_005

Троян С. Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та республіці Польща. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_6_24

Український інститут нацпам’яті припиняє діяльність форуму істориків у Польщі через небезпеку українським дослідникам. URL: https://prm.ua/zayava-institutunatsionalnoyi-pamyati-pro-polskiy-zakon/

Еuropean Parliament resolution of 25 February 2010 on the situation in Ukraine. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010- 0035+0+DOC+XML+V0//EN

Kononczuk W. The Paradoxes of Polish-Ukrainian Relations, URL: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/the-paradoxes-polish-ukrainian-relations

Szeptycki A. Poland-Ukraine relations. URL: https://www.ucm.es/data/cont/ media/www/pag-78913/UNISCIDP40-4AndrzejSzeptycki.pdf

Woidelko G. The Polish-Ukrainian Battle for the Past. URL: https://carnegieeurope.eu/ strategiceurope/75029

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Круглий стіл. Україна та Польща: історичний досвід сусідства та реалії сьогодення