Деякі питання освітньої міграції українців до Польщі.

Автор(и)

  • Захар Хрущ

Ключові слова:

освітня міграція, українські студенти за кордоном, Україна, Польща

Анотація

Метою роботи є характеристика окремих питань освітньої міграції з України до Польщі після 2014 р. У цій роботі розглядаються основні тенденції освітньої міграції з України. Досліджується зростаюча кількість студентів, які мігрують з України до Польщу в пошуках вищого рівня життя. Розглядаються позитивні та негативні аспекти освітньої міграції з України.

Посилання

Грач К., Пилат А. Українське студентство в Польщі: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студентства 2018 р. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainskistudenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv#sum

Гулай В., Дмитришин Н. Освітня міграція як «вікно можливостей»: українські студенти в Польщі у дилемах активізму. Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (24 жовтня 2019 р.). Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. С. 43–51.

Гулай В. В. Освітня міграція з України до Польщі (перша–друга декада ХХІ ст.): виклики, загрози та можливості. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів в контексті сучасної міграційної політики: матеріали ІІІ–ї міжнар. наук.-практич. інтернет-конф., 25 жовтня 2019 р., м. Ірпінь, УДФС України, 2019 р. С. 21–24.

Польщі потрібні українські студенти-заробітчани. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/187317_polshch-potrbn-ukransk-studenti-zarobtchani

Українське суспільство: міграційний вплив: нац. доповідь / Інститут демографії та суспільних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

Ukrainian students happy with their studies in Poland. URL: https://english.swps.pl/ university/news/2663-ukrainian-students-happy-with-their-studies-in-poland

W Polsce studiuje 57 119 studentów zagranicznych ze 157 krajów. URL: http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:wpolsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Круглий стіл. Україна та Польща: історичний досвід сусідства та реалії сьогодення