Migracje zarobkowe ludności ukraińskiej do Polski – korzyść czy wada?

Автор(и)

  • Michał Garbacz Uniwersytet Warszawski

Ключові слова:

migracje zarobkowe, płace, Ukraińcy

Анотація

Pojęcie emigracji pochodzi od łacińskiego słowa emmigratio, czyli «wychodźstwo». Termin ten oznacza wyjazd z kraju dotychczasowego zamieszkania do innego kraju, a osobę wyjeżdżającą nazywa się emigrantem . Natomiast według słownika języka polskiego słowo emigracja posiada 3 definicje. Pierwszą z nich jest proces wyjazdu z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się tam, drugą jest stały lub okresowy pobyt w innym państwie, natomiast trzecią i ostatnią jest ogół emigrantów mieszkających w jakimś kraju.

Посилання

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Круглий стіл. Україна та Польща: історичний досвід сусідства та реалії сьогодення