Трансформація ролі НАТО в рамках сучасної системи міжнародної безпеки.

Автор(и)

  • Артур Анісов

Ключові слова:

НАТО, нові загрози, гібридна війна, інформаційна війна, тероризм

Анотація

У тезах висвітлено проблематику новітніх загроз для сучасного світу. НАТО як організація, що покликана зберегти систему міжнародної безпеки, внаслідок свого створення взяла на себе відповідальність протидіяти новим небезпекам, котрі в будь-який момент можуть обрушитися не лише на Євроатлантичний простір, а й на весь світ.

Посилання

Варкентин А. «Гибридная война» – новая угроза или пропагандистский трюк? Німецька хвиля. URL: https://www.dw.com/ru/гибридная-война-новая-угроза-илипропагандистский-трюк/a-18278421 (дата звернення: 03.04.2020).

Інформаційна війна. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org//wiki/Інформаційна_війна (дата звернення: 03.04.2020).

Місько В. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків: Фоліо, 2017. 496 с.

Степанюк О. Рівень підтримки НАТО України за останні роки безпрецедентний. АрміяInform. URL: https://armyinform.com.ua/2019/09/riven-pidtrymky-nato-ukrayiny-zaostanni-roky-bezpreczedentnyj/ (дата звернення: 03.04.2020).

Фітьо А. Що таке «гібридна війна» і чи можливий в Україні радіоактивний тероризм? Гал-Інфо. URL: https://galinfo.com.ua/articles/shcho_take_gibrydna_viyna_i_chy_mozhlyvyy_v_ukraini_radi oaktyvnyy_teroryzm_176600.html (дата звернення: 03.04.2020).

Statement by the North Atlantic Council on the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. NATO: Official Texts. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_168164.htm?selectedLocale=en (last accessed: 03.04.2020).

Statement of the NATO-Ukraine Commission. NATO: Official Texts. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_170408.htm?selectedLocale=en (last accessed: 03.04.2020).

Trimintzios P. Cybersecurity in the EU Common Security and Defence Policy (CSDP): Challenges and risks for the EU. Brussels: Scientific Foresight Unit (STOA), European Parliamentary Research Service, European Parliament (2017).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 1. Сучасний міжнародний порядок: виклики, загрози, тенденції