Роль державного бренду в процесі забезпечення міжнародних комунікацій.

Автор(и)

  • Дар’я Бондар

Ключові слова:

міжнародні відносини, бренд, державний бренд, міжнародні комунікації

Анотація

На сьогодні державі важливо проводити ефективну інформаційну політику для підтримання своєї позиції та унікальності в світі. Міжнародні комунікації допомагають у просуванні своїх цілей на міжнародній арені, у такий спосіб держави дбають не лише про репутацію, але й про підтримання власної безпеки.

Посилання

ANDREJA, Sršen. The Aspects of National Branding: Conceptual and Theoretical Framework. European Journal of Interdisciplinary Studies, [S. l.]. V. 4. N. 3. Р. 45–53. Dec., 2018. ISSN 2411-4138. Available at: . Date accessed: 31 mar. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.26417/ejis.v4i3.p45-53

Anholt, Simon (2011) «Beyond the Nation Brand:The Role of Image and Identity in International Relations, Exchange». The Journal of Public Diplomacy. Vol. 2. Iss. 1. Article 1. Available at: https://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/1

Гаджиев Д. В. Использование маркетинговых и PR-технологий при формировании и коррекции имиджа государственной политики страны. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 3(97).

Горбатенко В. «М’яка сила» як основа сучасної геополітичної стратегії. Studia politologica Ucraino-Polonа. [S. l.]. № 4. P. 27–31. Oct. 2014. URL: http://journals.uran.ua/spup/article/view/167451 (дата звернення: 31.03.2020).

Карпчук Н. П. Міжнародна інформація та суспільні комунікації: навч. посіб. для навч. закл. вищ. освіти. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 514 с.

Левченко О. В. Реалізація «м’якої сили» для просування національних інтересів. URL: file:///C:/Users/USERok/Downloads/Znpcvsd_2014_3_8.pdf

Логунцова И. В. Продвижение национального и региональных брендов отечественного производства как государственная задача. Государственное управление. Электронный вестник. Москва, 2010. № 23.

Процюк М. В. Основні підходи до розкриття змісту поняття «м’яка сила» та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Вип. 126. Ч. ІІ. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2015. С. 45–53.

Семченко О. А. Іміджева політика України: монографія. Київ: Знання, 2014. 272 с.

Слободяник О. Г. Сучасний інструментарій зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних відносинах. Гілея: науковий вісник. Київ, 2019. Вип. 143. № 4. Ч. 3. Політичні науки.

Штельмашенко А. Д. Бренд держави: сутність та особливості формування. Науковий вісник академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. Вип. 2. С. 348– 356.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 3. «М’яка сила» та сучасна публічна дипломатія