Потоцькі на Правобережній Україні: історіографічний контекст.

Автор(и)

  • Надія Стоберська

Ключові слова:

Потоцькі, польські землевласники, Правобережна Україна, історіографія

Анотація

У розвідці проаналізовано стан сучасної української історіографії щодо представників роду Потоцьких у правобережних губерніях. Показано, що науковці приділили увагу генеалогії, економічній та меценатській діяльності представників цього роду, визначили їхнє місце у політичному сегменті Російської імперії. Вони наголошують на тому, що Потоцькі протягом поколінь були підприємцями, які створювали потужні підприємства, хоча на межі ХІХ–ХХ ст. переживали кризу.

Посилання

Клименко Т. А. Економічний розвиток Черкащини в ХІХ ст. Проблеми історії України ХІХ–ХХ ст. Вип. ХІV. С. 97–156.

Клименко Т. А. Умань за часів Потоцьких: документальна замальовка. Архіви України. № 4(257). Київ, 2005. С. 237–241.

Кривошея І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 254 с.

Кривошея І. Три несхожих пагони одного родового дерева: непроста доля Александра, Мечислава і Болеслава Потоцьких герба «Пилява» (Тульчинська лінія). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Інститут історії України, 2007 р. Вип. ХІV. С. 301–308.

Кривошея І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця ХVIII – першої третини ХІХ ст. Генеалогічні записки. Львів, 2012. Вип. 10. С. 36–44.

Лобко О. Еволюція маєткового комплексу графів Потоцьких (герб Пилява) у Правобережній Україні 1830–1917 рр. Дух і література. Польські студії. № 20. Київ, С. 13–46.

Павлюк В. Магнатерія Волині в умовах розвитку ринкових відносин у другій половині ХІХ ст. Український історичний журнал. № 1. Київ, 2001. С. 102–108.

Петренко О. С. Панський маєток на Східному Поділля наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01; НАН України. Ін-т історії України. Київ, 2005. 19 с.

Темірова Н. Р. Промислове підприємництво у поміщицьких господарствах українських губерніях на зламі ХІХ–ХХ ст. Історичні і політологічні дослідження. 2014. № 1–2. С. 64–72.

Чубіна Т. Д. Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія). Черкаси: Черкаський ЦНТЕУ, 2008. 512 с.

Чубіна Т. Д. Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти: дис…д-ра іст. наук: 07.00.01. Черкаси, 2008. 407 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Особистість і соціум в історії