Доброчинно-меценатська діяльність Миколи Потоцького.

Автор(и)

  • Володимир Лук’яненко

Ключові слова:

меценатська діяльність, мистецтво, скульптура, культура, фінансова підтримка

Анотація

Мета дослідження – розглянули доброчинно-меценатську діяльність Миколи Потоцького. Магнат Микола Потоцький був суперечливою постаттю, однак його доброчинна довготривала й широкомасштабна діяльність на користь української культури визначає його місце в когорті видатних українських меценатів.

Посилання

Antoni J. [Rolle]. Dwor tulczynski. Wyborpism. T. II. Krakow, 1966.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ: Дніпро, 1991. 238 с.

Багалій Д. Історія Слобідської України. Харків: Дельта,1993. 255 с.

Возницький Б. Г. Франсис Оленський – львівський скульптор другої половини ХVIII ст.: каталог виставки. Львів, 1995. 31 с.

Колосова Н. А. Микола Потоцький як магнат та меценат. Культура і сучасність. 2017. № 1. С. 26–30.

Лазечко П., Лазечко Л. Меценати української культури. Дзвін. 2003. № 11–12. С. 133–138.

Лебединцев Ф. Братства. Исторический обзор братств от первого их появления до настоящего времени. Киевские епархиальные ведомости. 1862. № 8–10. С. 258–274, 310–325, 353–359.

Lojek J. Potomkowie Szczesnego. Dzieje fortune Potockich. 6-e wyd. Warshava, 1995.

Слабошпицький М. Українські меценати: Нариси з історії української культури. Київ: В-во М. Коця, В-во «Ярославів Вал», 2001. 328 с.

Чубіна Т. Миколай Потоцький – великий гетьман коронний. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. Вип. 2. С. 102–108.

Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України: 3-тє вид., перероблене та розшир. Київ: Критика, 2006. 584 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Особистість і соціум в історії