С. Й. Потоцький (1762–1829) та його роль у першопочатковій історії Харківського університету (за матеріалами епістоляріїв).

Автор(и)

  • Ольга Вовк

Ключові слова:

С. Й. Потоцький, Й.-В. Гете, І. І. Бахтін, переписка, Харківський університет

Анотація

У публікації висвітлюється роль представника старовинного польського роду, попечителя Харківського навчального округу Северина Йосиповича Потоцького (1762–1829) у процесі підготовки до відкриття Харківського університету та перших років його функціонування. Наголошено на важливості переписки С. Й. Потоцького цього періоду як джерела з університетської історії.

Посилання

Абашник В. А. Харьковская университетская философия (1804–1920): монография: в 2-х т. Харьков: «БУРУН и К», 2014. Т. 1 : 1804–1850 гг.

Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам): в 2-х т. Харьков: Паровая тип. и литогр. М. Зильберберг, 1893–1904. Т. 1: 1802–1815 гг. 203 с.

Вкарбовані в літопис науки / уклад. О. І. Вовк, А. В. Григор’єв, С. М. Куделко: вст. ст. В. С. Бакіров; гол. ред. В. С. Бакіров. 2-ге вид., перероб. і доповн. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 376 с.

Вовк О. І., Посохов С. І. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: сторінки історії. Каразінський університет у Харкові – університет ім. Адама Міцкевича в Познані: 50 років співпраці (1967–2017) / за наук. ред. Т. Біткової, М. Міколайчика; вст. ст. В. С. Бакірова, Т. Валласа. Харків; Познань, 2019. С. 10–36.

Габричевский А. Автографы Гете в СССР. Литературное наследство. Т. 4–6 / редкол.: Л. Авербах, И. Ипполит (Ситковский), Ф. Раскольников; отв. ред. И. Ипполит; зав. ред. И. Зильберштейн. Москва, 1932. С. 817–854.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. 3, оп. 10, спр. 112.

Зайцев Б. П., Посохов С. И. Попечители Харьковского учебного округа. Харьков: Издво ХУВД, 2000. 123 с.

Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету / редкол.: В. С. Бакіров (гол. ред.) та ін.; кол. авт. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 212 с.

Обличчям до світу: історія міжнародних зв’язків Каразінського університету / кол авт.; за ред. проф. В. С. Бакірова. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 180 с.

Почесні члени Харківського університету. Біографічний довідник / кол. авт.; гол. ред. В. С. Бакіров; заст. гол. ред. С. І. Посохов; ред.: І. О. Гірка, І. І. Залюбовський, В. І. Кадєєв, В. В. Александров, Ю. В. Холін. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 356 с.

Goethes Werke. Hrsg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV Abteilung: Goethes Briefe. Bd. 17: 1804 – Mai 1805. Weimar : Böhlau, 1895. 340 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Особистість і соціум в історії