Роль Я. Токаржвського-Карашевича в міжнародних відносинах щодо відновлення державності в Україні у 1922–1924 рр.

Автор(и)

  • Віталій Галатир

Ключові слова:

Я. Токаржевський-Карашевич, Польща, Державний Центр, УНР

Анотація

Висвітлено заходи Я. Токаржевського-Карашевича, керуючого міністерством закордонних справ Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі на міжнародній арені щодо відновлення української державності протягом січня 1922 – вересня 1924 рр.

Посилання

Малюта О. Органи влади ЗУНР та УНР в екзилі у 20–40-і рр. ХХ ст.: боротьба за національну державність як форму організації повсякденного життя української еміграції. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. Київ, 2007. Вип. 12. С. 287–308.

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України (ГДА СЗР України), ф. 1, спр. 8102, т. 1, арк. 107.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 3696, оп. 2, спр. 61, арк. 16; Бетлій О. Українське питання у польскочехословацьких переговорах напередодні конференції в Генуї 1922 р. Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск. Т. 20. Ч. І. Київ, 2002. С. 202–207.

ГДА СЗР України, ф. 11012, т. 16, арк. 99.

Там само, арк. 100.

Там само, арк. 25.

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 83, арк. 41–41 зв.

Там само, арк. 43–43 зв.

Симон Петлюра. Статті, листи, документи. Т. II. Українська вільна академія наук у США, Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі / редкол.: Л. Дражевська, П. Йосипишин, Н. Лівицька-Холодна, С. Ріпецький. Нью-Йорк, 1979. С. 564–566.

Малюта О. Органи влади ЗУНР та УНР в екзилі у 20–40-і рр. ХХ ст.: боротьба за національну державність як форму організації повсякденного життя української еміграції. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. Київ, 2007. Вип. 12. С. 287–308.

Там само.

Винниченко І. Український лицар литовського роду. Урядовий кур’єр. 29 листопада 2014. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinskij-licar-litovskogo-rodu/; Токаржевський-Карашевич Ян. Curriculum vitae. Архів Є. Архипенка. Бахмет’євський архів Колумбійського університету.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 4. Особистість і соціум в історії