Меморіальна політика в Україні щодо Першої світової війни.

Автор(и)

  • Олег Литвак

Ключові слова:

меморіальна політика, Перша світова війна, Україна, меморіали, поховання

Анотація

Автор аналізує меморіальну політику щодо Першої світової війни в Україні впродовж ХХ ст., за часів УНР, УРСР, незалежної України. Привертається увага до спроб увічнення полеглих, які були згорнуті за радянської влади Показано певне пожвавлення меморіальних заходів у незалежній Україні.

Посилання

Горбик В. О., Денисенко Г. Г. Воєнна історія України в пам’ятках. Київ: Ін-т історії України, 2003. 177 с.

Грінченко В. Увічнення пам’яті полеглих у Першій світовій війні в російській церковній архітектурі. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки. 2014. Вип. 19. С. 102–107.

Денисенко О. А. Громадські ініціативи з охорони пам’яток історії та культури в Українській Державі 1918 р. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2014. Т. 156. С. 36–42.

Денисенко Г., Денисенко О. Досвід підготовки «Зводу пам’яток історії та культури» в державах на пострадянському просторі. Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2014. Вип. 19. С. 232–243.

Денисенко Г., Денисенко О. Культурна спадщина про Першу світову війну у формуванні історичної пам’яті в сучасній Україні. Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2015. Вип. 20. С. 372–381.

Діяльність Миколи Біляшівського в роки першої світової війни. Киев: Библиотека Украины (ELIBRARY.COM.UA). Дата обновления: 27.08.2014.

Кисіль З. Воєнно-історичне товариство (1920–1939). Український історичний журнал. 2001. № 2. С. 100–112. 8. Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі: 1920–1939. Львів, 2000. 276 с.

Лавер О. Статистика втрат населення у війнах і конфліктах 1900 –1924 рр. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. 2005. Вип. 14. С. 3–23.

Палієнко М. Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Обідного в Україні, Польщі та Чехословаччині. Пам’ятки України. Історія та культура. 2005. № 2. С. 92–119.

Тронько П. Т., Войналович В. А. Увічнена історія України. Київ: Наук. думка, 1992. 275 с.

Barbara Korte (Hrsg.). Der erste Weltkrieg in der populären Erinnerungskultur. Essen: Klartext, 2008. S. 7–24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Історична пам’ять та історична політика