«История ВКП(б). Краткий курс» – візитівка тоталітарної історії.

Автор(и)

  • Лілія Порощук

Ключові слова:

Історія ВКП(б), концепція історії, ідеологія, пропаганда

Анотація

У розвідці проаналізовано концепцію, викладену в «Истории ВКП(б). Кратккий курс», яка на кілька десятиліть заклала основи радянського бачення минулого, в якому Україні місця не було. На догоду партійно-державній верхівці СРСР викривлювалися реальні події, драматичні, а багато в чому і злочинні.

Посилання

История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс под ред. Комиссии ЦК ВКП(б). Москва, 1938. 352 с. URL: http://grachev62.narod.ru/vkpb_hist/ content.htm

Історик і Влада. Колективна монографія. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 543 с.

Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. Київ: «Критика», 2011. 548 с.

Нуреев Р. Краткий курс истории ВКП(б) в кривом зеркале партийной пропаганды. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kratkiy-kurs-istorii-vkp-b-v-krivom-zerkale-partiynoy-propagandy

Постановления ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» 1938 г. URL: https://runivers.ru/philosophy/chronograph/180756/

Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.). Kиїв: Інститут історії України НАН України, 2015. 212 с.

Тихонов В. Юбилей «Краткого курса истории ВКП(б)» и советская историческая наука. 1948 г. Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сб. материалов III Всероссийской молодежной научной конференции. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2013. URL: http://cliohvit.ru/view_post.php?id=117

Якимов К. «Краткий курс истории ВКП(б)» как фактор эволюции общественных настроений молодежи конца 1930-х годов. Человек и культура. 2016. URL: http://enotabene.ru/ca/article_19647.html#1

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 5. Історична пам’ять та історична політика