Практика супроводу поховань катакомбної області шкурами / опудалами тварин.

Автор(и)

  • Анастасія Гакало

Ключові слова:

Північне Причорномор’я, бронзовий вік, курганні культури, катакомбна культурна область, поховальний обряд, шкури / опудала тварин

Анотація

У статті загально подано особливості розташування такого елемента поховального ритуалу катакомбної культурної області, як череп з кінцівками домашніх тварин. Цей елемент поховального ритуалу вперше отримав назву «шкури» у 1980-х рр. Наявна характеристика особливостей розміщення шкур тварин в таких культурах катакомбного культурного кола, як донецька, харківсько-воронезька (середньодонська), маницька (передкавказька) катакомбних культурних утворень.

Посилання

Андреева М. В. Восточноманычская катакомбная культура: анализ материалов погребальных памятников. Москва, 2014. 272 с.

Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы (периодизация и хронология памятников). Киев: Наук. думка, 1976. 252 с.

Власкин Н. М. Сравнительная характеристика катакомбных культур манычского типа эпохи средней бронзы: дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук: спец. 07.00.06 «Археология». СПб., 2010. 258 с.

Литвиненко Р. О. Донецько-донський катакомбний компонент у бабинській культуроґенезі. Матеріали та дослідження з археології Східної України. № 11. Луганськ: Вид-во СНУ, 2011. С. 179–200.

Смирнов А. М. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. Москва, 1996. 181 с.

Федосов М. Ю. Катакомбные культуры Донецко-Доно-Волжского региона (по материалам погребальных памятников): дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. Волгоград, 2012. 291 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 6. Мистецтво в суспільному поступі