Жінка-покритка як прояв девіації у традиційній українській культурі.

Автор(и)

  • Лілія Семенюк

Ключові слова:

покритка, аморальна поведінка, позашлюбна дитина

Анотація

У статті розглянуто особливості правового статусу матеріводиначок (покриток) крізь призму традиційного українського світогляду. Висвітлено ставлення до покритки та її дитини з боку тогочасного суспільства. Охарактеризовано основні методи покарання покриток за вчинену ними аморальну поведінку.

Посилання

Кругляк М. Е., Миронюк М. А. Ставлення до матері-одиначки та підкинутих дітей у суспільстві Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ століть. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2018. № 3. С. 27–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2018_3_5

Ставлення до проявів сексуальності в Україні XVII–XVIII століть. URL: https://genderindetail.org.ua/season-topic/seksualnist/stavlennya-do-proyaviv-sexualnosti-vukraini-xvii-xviii-stolit-134310.html (дата звернення: 09.04.2020).

Нахлік Є. Шевченкова покритка: життєва основа, літературна інтертекстуальність, сюжетні варіації, семантика й еволюція образу. Педагогічна думка. 2014. № 1. С. 5–17.

Блохин Д. Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т. Шевченко і західноєвропейські письменники. Українознавчий альманах. 2011. № 6. С. 50–59.

Малютіна І. Громадські санкції і покарання покритки. Матеріали до української етнології. 2007. № 6. С. 123–127.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 6. Мистецтво в суспільному поступі