Юридична логіка: філософсько-правовий аспект.

Автор(и)

  • Дар’я Драч

Ключові слова:

юридична логіка, мислення, інтелектуальна діяльність, праворозуміння, норма права

Анотація

Роботу присвячено дослідженню юридичної логіки у вимірі філософськоправового аспекту. Розкрито поняття та філософсько-правову природу юридичної логіки. З’ясовано особливості та значення цієї галузі наукового знання. Визначено співвідношення юридичної логіки з логікою та її законами, а також юриспруденцією і принципами права.

Посилання

Бандура О. О., Гвоздік О. І., Кравець В. М. та ін. Логіка для правознавців: навч. посіб. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. 144 с.

Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4-х т. / ред. и сост., авт. вступит. статей и примеч. Г. Г. Майоров и А. Л. Субботин; пер. с нем. Я. М. Боровского и др. Москва: Мысль, 1984. Т. 3. 734 с.

Мартинишин Г. Й. Деонтична логіка в правозастосуванні. Європейські перспективи. 2015. № 7. С. 24–27.

Сумарокова Л. Н. Юридическая логика: коммуникативная концепция: монография. Одесса: Фенікс, 2015. 204 с.

Tammelo I. Moderm Logic in the Service of Law. Wien, New York: Springer-Verlag, 1978. 175 p.

Титов В. Д. О специфике определений в юриспруденции. Проблеми філософії права. 2005. № 1–2. Т. 3. С. 45–50.

Тягло О. В. До визначення юридичної логіки. Форум права. 2015. № 3. С. 219–222.

Тягло О. В. Юридична логіка чи логіка для юристів? Наше право. 2013. № 2. С. 180–183.

Heidegger M. The Metaphysical Foundations of Logic / translated by M. Heim. Bloomington: Indiana University Press, 1984. VII. 241 p.

Holmes O. W.The Common Law. Toronto: University of Toronto Law School Typographical Society, 2011. 382 p.

Юридична логіка: підручник / за ред. В. С. Бліхара. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 248 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція 7. Філософські рефлексії сучасних соціальних трансформацій