Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Богінська І. В., канд. іст. наук, доц., в. о. зав. кафедри міжнародних відносин ізовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Замецький Лукаш, д-р філософії з політ. наук, ас. проф., заст. декана з наукової роботи та міжнародної співпраці факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету;
Кучеренко Л. Ю., студентка бакалаврату спеціальності «Історія та археологія», голова навчально-наукового департаменту Студентської ради факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Литвиненко Р. О., д-р іст. наук, проф., зав. кафедри всесвітньої історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Паніна І. Г., канд. іст. наук, заст. декана з навчальної роботи факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Попов В. Ю., д-р філос. наук, проф., зав. кафедри філософії Донецькогонаціонального університету імені Василя Стуса;
Прихненко М. І., канд. політ. наук, заст. декана з соціальної та виховної роботи зі студентами факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса (заступник головного редактора);
Пятницькова І. В., канд. іст. наук, заст. декана з наукової роботи факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Солдатова Д. Л., студентка бакалаврату спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», голова Студентської ради факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Темірова Н. Р., д-р іст. наук, проф., в. о. зав. кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса;
Теміров Ю. Т., канд. іст. наук, доц., декан факультету історії та міжнароднихвідносин Донецького національного університету імені Василя Стуса (головнийредактор);
Шептицький Анджей, д-р габ., проф. кафедри стратегічних студій та міжнародної безпеки Варшавського університету, проф. кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Координатор випуску

 Палагнюк О. С., студентка бакалаврату спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»