Зовнішня культурна політика Німеччини як інструмент «м’якої сили»

Автор(и)

  • Андрій Турчинський Національний університет «Острозька академія»

Ключові слова:

зовнішня культурна політика; зовнішня політика; Німеччина; «м’яка сила»

Анотація

У тезах розглядаються особливості зовнішньої культурної політики Німеччини. Аналізується ефективність та механізми реалізації культурної політики, важливість застосування «м’якої сили» у сфері зовнішньої культурної політики та її основні вектори розвитку.

Посилання

Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy," in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller (Washington, DC: Institute of World Politics Press, 2009).

Goethe Institut. Standorte. URL: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/20723017.html (дата звернення: 01.04.2021).

Басенко Я. Культурна дипломатія в Європі. Емінак. 2013. С. 53–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2013_1-4_10 (дата звернення: 01.04.2021).

Вивчення німецької мови у тисячі й одній школі. 2015. URL: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/dos/deu/20538624.html. (дата звернення: 31.03.2021).

Кива Н. Культурна політика Німеччини та федеральний культурний фонд. 2020. URL: https://uaculture.org/texts/kulturna-polityka-nimechchyny-tafederalnyj-kulturnyj-fond/ (дата звернення: 31.03.2021)

Сербіна Н. Ф., Кучмій О. П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Випуск 100. Ч. 1. С. 122–131. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/1667/1578 (дата звернення: 01.04.2021).

Трофименко М. В. Історія формування публічної дипломатії Німеччини. С. 172–175. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/ 123456789/493/1/istoriia_formuvannia.pdf (дата звернення: 01.04.2021).

Харлан Г. Зовнішньополітичні орієнтири ФРН у східноєвропейській політиці Г. Шредера (1998–2005 рр.). Український історичний збірник. 2014. № 17. С. 235–243. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/101985/22-Kharlan.pdf?sequence=1 (дата звернення: 01.04.2021).

Чукут С. А. Гуманітарна політика щодо розвитку. С. 9–26. URL: https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Gumanitarna-politika_- Rozdil_Kulturna-politika.pdf (дата звернення: 01.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-02

Номер

Розділ

Секція 3. «М’яка сила» та сучасна публічна дипломатія