Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-09-01

Титул і зміст збірника

Секція 1. Сучасний міжнародний порядок: виклики, загрози, тенденції

Секція 2. Регіональні трансформації та зростання міжнародної конфліктності

Секція 3. «М’яка сила» та сучасна публічна дипломатія

Секція 5. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та особливостей реалізації

Секція 6. Пандемії в історії та сучасних міжнародних відносинах

Секція 8. Особистість в історії та міжнародних відносинах

Секція 9. Історичні виміри українського суспільства

Секція 11. Меморіальний вимір історії

Секція 13. Філософські рефлексії сучасних тенденцій суспільних процесів

Секція 14. Релігійно-етичні аспекти суспільного буття