Холерні бунти в 1830–1831 рр. в Російській імперії

Автор(и)

  • Євгенія Проценко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

холера; бунт; холерні бараки; чутки

Анотація

Тези присвячені дослідженню передумов, причин та наслідків перших холерних бунтів на теренах Російської імперії у 1830–1831 рр. Увага приділена спогадам сучасників тих подій, проаналізовано сприйняття населенням хвороби, ставлення до лікарів, медичної сфери.

Посилання

Барабанова К. С. Первая холера в Санкт-Петербурге в 1831 г.: противоэпидемические мероприятия и отношение к ним горожан. Труды Института российской истории РАН. 2014. № 12. С. 130–144.

Громенко С. «Холерний бунт» без холери. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/kholernii-bunt-bez-kholeri/

Егоров А. К. «Это, видно, Польша подкупила докторов так морить…»: к вопросу об источниках возникновения агрессивных слухов во время эпидемии холеры 1830–1831 гг. в России. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eto-vidno-polsha-podkupila-doktorov-tak-morit-kvoprosu-ob-istochnikah-vozniknoveniya-agressivnyh-sluhov-vo-vremya-epidemiiholery-1830/viewer

Єсипенко Д. «Неначе злякані ягнята, позамикалися у хатах…»: холерні пандемії першої половини ХІХ ст. і Тарас Шевченко. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2775-dmitro-esipenkonenache-zlyakani-yagnyata-pozamikalisya-u-khatakh-kholerni-pandemiji-pershojipolovini-khikh-st-i-taras-shevchenko

Леписевич Н. З. «Чумной бунт» 1830 года в Севастополе: из воспоминаний военного врача Н. И. Закревского. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Исторические науки». Т. 25(64). 2012. № 1. С. 106–118.

Чагадаєва О. «Нас морить хотят! Убьем доктора!». URL: https://rg.ru/2019/03/11/rodina-holera.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-05

Номер

Розділ

Секція 6. Пандемії в історії та сучасних міжнародних відносинах