Особливості інституалізації синодальної церкви на території маріупольської округи (1923–1927)

Автор(и)

  • Рубан Микола Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ключові слова:

Православ’я; обновленський рух; Українська Православна Автокефальна Синодальна Церква; Маріупольська єпархія

Анотація

У статті здійснено спробу дослідити обставини інституалізації обновленського руху на території Маріупольської округи. Доведено, що попри відносні успіхи організаційного розвитку Маріупольської єпархії реформаційної Синодальної Церкви, загальний розвиток конфесії на Донбасі ускладнений відсутністю ефективної системи управління, низькою канонічною дисципліною та неусвідомленням дійсних причин реформації широкими верствами обновленського духовенства. Висвітлено історичні обставини конфесійного розділення Українського Православ’я в міжвоєнний період на прикладі окремого регіону.

Посилання

В Священном Синоде. Український православний благовісник. 1925. № 13 (01 июля). С. 8.

В Украинском Священном Синоде. Голос Православной Украины. 1925. № 23 (15 декабря). С. 11.

В Священном Синоде. Український православний благовісник. 1926. № 8 (15 апреля). С. 11–12.

Во Всеукраинском Священном Синоде. Український православний благовісник. 1926. № 2 (15 січня). С. 8.

Державний архів Вінницької області. Ф. Р-197. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 157.

Жилюк С. І. Обновленська Церква в Україні (1922–1928). Рівне: Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 2002. 384 c.

Записка Л. Троцького в Політбюро ЦК РКП(б) про політику стосовно церкви та духовенства. Реабілітовані історією: Донецька область. Книга перша. Науково-документальні нариси. Донецьк: КП «Регіон», 2004. С. 108– 109.

Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. Москва: Общество любителей церковной истории, 2017. 736 с.

Никольский В. Н. Православное духовенство Донетчины, репрессированное в 1920–1950 гг. (в документах и материалах): монография. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2013. 194 с.

Пидгайко В. Г. Луганская и Алчевская епархия. Православная энциклопедия. Москва: Православная энциклопедия, 2020. Т. 41. С. 530–541.

Соловьев И. диак. Высшее Церковное Управление. Православная энциклопедия. Москва: Православная энциклопедия, 2005. Т. 10. С. 104–106.

У нас: Бердянск. Український православний благовісник. 1926. № 1 (01 січня). С. 11–12.

Феодосій (Процюк), митр. Обособленческие движения в православной Церкви на Украине (1917–1943). Москва: Общество любителей церковной истории, 2004. 635 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). Ф. 5. Оп. 1. Спр. 2189. Арк. 224–225.

ЦДАВО України. Ф. 5. Оп. 2. Спр. 948. Арк. 15.

ЦДАВО України. Ф. 5. Оп. 3. Спр. 1064. Арк. 4–9.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2007. Арк. 63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-06

Номер

Розділ

Секція 9. Історичні виміри українського суспільства