Акції ревіндикації на Холмщині і Південному Підляшші

Автор(и)

  • Данило Степченко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Ключові слова:

Холмщина; Підляшшя; східна Польща; православ’я; акція ревіндикації

Анотація

У статті розглядається акція ревіндикації на Холмщині і Південному Підляшші 1938 р. як один із найтрагічніших періодів в історії української православної церкви на території Польщі XX ст. Актуалізація наукової проблематики та історичної пам’яті про ревіндикацію у східних регіонах Польщі. Підтримується думка про те, що це був елемент державної спрямованої політики Польщі стосовно православних

Посилання

Авторитарний режим ІІ Речі Посполитої. URL: https://cutt.ly/YxNlchM

Mirosława Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989. 481 с.

Kuprianowicz G., Savenec А. 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Prawosławna Diecezja LubelskoChełmska, 2009. 120 s.

Акція руйнування православних церков на Холмщині та Підляшші. 1938 рік. URL: https://old.uinp.gov.ua/methodicmaterial/aktsiya-ruinuvannyapravoslavnikh-tserkov-na-kholmshchini-ta-pidlyashshi-1938- rik?q=methodicmaterial/aktsiya-ruinuvannya-pravoslavnikh-tserkov-nakholmshchini-ta-pidlyashshi-1938-rik (дата звернення: 27.03.2021).

Podstawowe wytyczne do polonizacji Chełmszczyzny. URL: http://www.cerkiew1938.pl/wytyczne_do_polonizacji.html (дата звернення: 27.03.2021).

Memoriał prawosławnych pow. tomaszowskiego i zamojskiego do władz państwowych. URL: http://www.cerkiew1938.pl/odezwa_do_wladz.html (дата звернення: 27.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-06

Номер

Розділ

Секція 10. Історичні виміри зарубіжного світу