Образ ідеальної жінки в суспільній уяві українців наприкінці ХVIII – у першій половині XIX ст.

Автор(и)

  • Олена Ткач Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

жінка; традиційна культура; шлюб

Анотація

У дослідженні розглядаються уявлення українців про те, якою мала бути ідеальна жінка ХVIII–ХІХ ст. Визначено, що бути «доброю жінкою» означало вийти заміж в юному віці, народити дітей, вміло вести домашнє господарство, піклуватися про чоловіка. І водночас суспільство не передбачало соціального простору для самореалізації поза межами родини.

Посилання

Воробець К. Спокусниця чи цнотлива? Непевне статеве становище жінок у пореформеній українській селянській громаді. Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / за ред. Л. Гентош та О. Кісь. Львів: Класика, 2003. С. 62–73.

Институты благородных девиц в мемуарах воспитанниц / сост., подгот. текста и примеч. Г. Г. Мартынова. Москва: Ломоносовъ, 2013. 288 с.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. 287 с.

Кобринська Н. Відповідь на критику жіночого альманаху в «Зорі» з 1887 р. Вибрані твори. Київ: Держполітвидав УРСР, 1958.

Миронов Б. H. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 2-е изд., испр. Т. 1. Санкт-Петербург: Ивдво «Дмитрий Буланин», 2000. 548 c.

Модное ежемесячное издание или Библиотека для дамского туалета. Ч. 1. Москва: В Вольной тип. Вейтбрехта и Шнора; изд. Н. Новиков, 1779. 256 с.

Начертании уложения для республики литераторов. Вестник Европы. 1805. № 1–4. 346 с.

Пономарева В. В., Хорошилова Л. Б. Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. ХVIII – начало XIX века. Москва: ООО «ТИД „Русское слово – РС”», 2008. 320 с.

Рыбакова А. Е. Домашнее образование девушки-дворянки в первой половине XIX. URL: https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1094-domashneeobrazovanie-devushki-dvoryanki-v-pervoj-polovine-xix (дата звернення: 20.05.2020).

Українські приказки, прислів’я і таке інше / уклав М. Номис; упоряд., приміт. та вступ. ст. М. М. Пазяка. Київ: Либідь, 1993. 768 с.

Франко І. Жіноча неволя в руських піснях. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/franko_i_zhinocha_nevolya_v_ruskikh_pisnyakh _narodnikh.pdf (дата звернення: 03. 05. 2020).

Чорновол Л. О. Естетичний ідеал вихованки інституту шляхетних дівчат. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 5. С. 86–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08