Історична пам’ять: основа ідентифікації нації та рушійний важіль у розвитку держави

Автор(и)

  • Мар’яна Баглай Львівський національний університет імені Івана Франка

Ключові слова:

історична пам’ять; ідентифікація; держава

Анотація

Публікація аналізує питання актуальності потреби минулого для успішного обрання вектора розвитку особистості та держави загалом. Автором проаналізовано бачення історичної пам’яті як основи ідентифікації індивіда з нацією та місце цього явища у становленні країни.

Посилання

Готра О. Історична пам’ять як чинник формування ідентичності. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/90416-Текст%20статті-190066-1-10- 20170117.pdf

Двучереченська О. Місце історичної пам’яті у розвитку України як суб’єкта сучасних міжнародних відносин. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268616859.pdf

Нагорна Л. Ідентичність національна. URL: http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S2 1FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN =&S21COLORTERMS=0&S21STR=identychnist_nacionalna

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08