Категорія «свідомість» у класичній європейській та сучасній філософії

Автор(и)

  • Віолетта Козяр Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

свідомість; філософська концепція; декартова революція; осмислення; усвідомлення

Анотація

У статті розглянуто феноменальну специфіку свідомості, її динамічний та невизначений характер. Висвітлено сучасні наукові погляди та думки щодо поняття «свідомість», які розкрили його структуру. Проаналізовано різні гіпотези про природу та походження людської свідомості.

Посилання

Аристотель. О душе. Москва: Государственное социальноэкономическое издательство, 1937. 180 с.

Кучер Т., Дейнека В. Актуальні проблеми свідомості як детермінанти формування світоглядної культури особистості в умовах 107 перехідного суспільства. Людинознавчі студії. 2015. Випуск 32. С. 159–169.

Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема. URL: http: // homepages.tversu.ru/ p001768/ philosophy/text's/ mamardashvili

Платон. Тимей. Собрание сочинений: в 4 т. Москва: Мысль, 1994. Т. 3. 654 с.

Рорті Р. Філософія і дзеркало природи. Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрямки. Київ: Ваклер, 1996. С. 296–358.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08

Номер

Розділ

Секція 13. Філософські рефлексії сучасних тенденцій суспільних процесів