Чутки як повсякденна форма комунікації населення українських земель у ранній новий час

Автор(и)

  • Інна Гончаренко Маріупольський державний університет

Ключові слова:

передача інформації; усна комунікація; новини

Анотація

У тезах висвітлюються особливості повсякденної комунікації на українських землях у ранній Новий час. На прикладі зафіксованих у писемних джерелах чуток показано, що саме вони відігравали головну роль у поширенні інформації

Посилання

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 3. 1638– 1657. Санкт-Петербург: тип. П. А. Кулиша, 1861. 604 с.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 9. 1668– 1672. Санкт-Петербург: тип. Эттингера, 1878. 988 с.

Гуревич А. Я. «Территория историка». Одиссей. Человек в истории. 1996. Москва: Coda, 1996. С. 81–109.

Документи російських архівів з історії України. Т. 1. Документи до історії запорозького козацтва. 1613–1620 рр. Львів: НАН України, Інститут українознавства, 1998. 442 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. Київ: Т-во Знання України, 1992. 192 с.

Халебський П. Країна козаків / упор. М. Рябий. Київ: Козаки, 1995. 86 с.

ЦДІАК. Ф. 257. Оп. 1. Спр. 99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-08